Afholdelse af Firmaarrangementer

Du har fået opgaven med at planlægge jeres kommende firmaarrangement og vil selvfølgelig gerne sikre dig, at det bliver en succes. Hvordan griber du det an?

Vi giver dig her 5 gode råd og idéer til, hvordan I får det bedste firmaarrangement.

 

1. Formål skal være klart fra start

Det er vigtigt, at du fra start er afklaret omkring, hvad I som firma og som medarbejdere ønsker at få ud af firmaarrangementet. Skal I have en faglig dag, hvor I som ansatte får en fælles viden, eller skal firmadagen være præget af sjove lege og samarbejdsøvelser, der skaber fællesskab på tværs af organisationen? Eller ønsker I måske en god blanding af både det faglige og det sociale?

Hvad enten I vælger det ene eller det andet setup, så er fordelene mange. Et virksomhedsarrangement, hvor alle i organisationen mødes, giver en god mulighed for, at chefen/ledelsen kan viderebringe budskaber om forandringer eller nye mål, ligesom medarbejderne lærer at arbejde sammen på tværs af fagområder. På samme måde vil fælles sociale oplevelser giver medarbejderne et boost og en lyst til at arbejde endnu bedre sammen, når dagligdagen melder sig tilbage på kontoret.

Programmet kan sammensættes på mange måder, men det er vigtigt, at firmadagen bliver rundet af på den rigtige måde. En måde at gøre det på er eksempelvis ved at sørge for, at sidste programpunkt er fællesspisning og gerne en fest for de ansatte og måske deres ledsagere. På den måde giver man dem mulighed for at tænke over det, de har lært i løbet af dagen. Samtidig ”belønner” man sine medarbejdere for dagens indsats, som for nogles vedkommende kan have været ude af ”the comfort zone”.

 

2. Hav styr på opgavefordelingen

Du har enten selv valgt at stå for planlægningen af jeres firmaarrangement, eller du er blevet udpeget til at stå for det. Ligegyldigt om du er alene om opgaven, eller om du er en del af et festudvalg, så er det vigtigt, at der er styr på, hvem der tager sig af hvilke opgaver.

Hvis du til daglig arbejder med leverandører og er vant til at holde styr på detaljer, så ved du, hvor vigtigt og tidskrævende det er at sørge for, at alle informationer er systematiserede og koordineret med leverandørerne. Det kan for eksempel være svært at ændre i de aftaler, der allerede er indgået med catering eller musikere. Samtidig kan det være svært at holde styr på alt selv. Det er derfor en god idé at tage stilling til, hvor stor en del af planlægningen, du selv ønsker at være inde over og fordele ansvarsområderne efter lyst og evne. Samarbejde og en struktureret planlægning gør også, at I er flere til at opdage mangler og spotte detaljer, som skal gennemtænkes yderligere.

 

3. Få afklaret om I skal være inhouse

Gør op med dig selv, om I har stedet og ressourcerne til at afholde arrangementet på egen lokation, eller om I i stedet skal ud af huset. Valget af lokation afhænger selvfølgelig også af, hvilken type event og hvilke aktiviteter I ønsker. Hvis I vælger at bruge jeres egne lokaler til aktiviteter, middag og fest, kan det være en god idé at pynte op. På den måde giver man sine medarbejdere og kolleger en positiv og anderledes oplevelse af de lokaler, de færdes i til hverdag.

Vælger man i stedet at afholde arrangementet på et eksternt venue er fordelen, at man oftest kan slippe for opgaver såsom oppyntning, klargøring og specielt rengøring. Hvis I har haft en flot fest ude i byen, skal I ikke være bekymrede for – og bruge tid på – rengøringen.

 

4. Hold en samlet fest for alle medarbejdere

Hvis I har kontorer flere forskellige steder i Danmark og eller i udlandet, viser vores erfaring, at det kan betale sig at udvælge et sted, hvor alle medarbejderne kan samles til et fællesarrangement. Hvad enten I vælger, at København, Aalborg eller Berlin skal danne rammen for jeres firmadag, så gør det noget helt specielt for fællesskabet på tværs af afdelingerne, at alle medarbejderne er samlet på et og samme sted. For virksomheder, der har afdelinger over hele landet, har vi god erfaring med at afholde firmaarrangementer på det vestlige Fyn og i det østlige Jylland. Om lokationen er jeres egen, eller om I booker et sted til lejligheden, betyder i denne forbindelse ikke det store – det vigtigste er, at I er samlet.

 

5. Få hjælp hos et eventbureau

I Impact Group har vi mange års erfaring med at planlægge og afholde forskellige slags firmaarrangementer. Hvis du føler, at planlægningen af jeres arrangement er for tidskrævende en opgave, eller hvis du savner inspiration, så foreslår vi, at du taler med os. Vi vil gerne give dig et uforpligtende tilbud og rådgive dig om jeres forestående arrangement.

Vi ved, at det kan være svært at slippe tøjlerne. Samtidig ved vi, hvor meget det betyder at få professionel hjælp udefra – hjælp, der betyder, at du også selv kan nyde jeres firmaarrangement.  

 

Firmaarrangement med Impact Group
Impact Group leverer et firmaarrangement, der ikke bliver glemt igen.

 

Få et uforpligtende tilbud på dit næste firmaarrangement

 

Udfyld formular